środa, 13 lutego 2013

Trzecia gra z Łucją - Third game with Lucja

To już nasza trzecia gra więc czas na radykalne zmiany. Tym razem Łucja postanowiła grać Elfami. Wiem - zaskakujące...
Ja też postanowiłem zagrać innym wojskiem. Mój wybór padł na gobliny z Morii.
Our third game. So time for radical changes came. Lucja wanted to play Elves. How surprising...

I've also changed my forces. Instead of orcs I played Moria Goblins.

Rozstawienie - Setup
Moja armia/My forces:
6 x Gobliny z Morii z bronią ręczną/Moria Goblins with hand weapons
2 x Gobliny z Morii z łukami/Moria Goblins Archers

Armia Łucji/Lucja's forces
3 x Elfy z bronią dwuręczną (w miejsce elfich ostrzy)/Elves with double handed weapons (instead of Elven Blades)
2 x Łucznicy Elfów/Elven Archers

I tura
Ruszyliśmy do przodu. Strzelanie... Pff.
We moved forth. Shooting... Pfew.

II tura
Łucja popełnia błąd. Nic nieoczekiwanego w przypadku pięciolatki. Zamiast skoncentrować się na części moich podzielonych sił, sama rozdziela swoich wojowników.
Lcja made a mistake. Nothing unusual - she is 5 years old... She should concentrated on part of my splitted forces but she preffered to split her own forces in chase after my goblins.

III tura
Po tej turze mogliśmy spakować figurki. Łucja straciła dwóch elfów z bronią dwuręczną. Obu w walkach jeden na jednego z goblinami.
We should end this game after this turn. Lucja lost two Elves with 2h weapons. In fights one-on-one with goblins. Both of them.

IV tura
Mimo wszystko kontynuowaliśmy grę. Stało się oczekiwane. Kolejne dwa Elfy po chwili gryzły piach.
We continued our game anyway. Nothing could stop inevitable. Two more Elves went down.

V i kolejne tury
Nieoczekiwanie elf wygrał pierwszą walkę z czterema goblinami, ale ostatecznie i tak poległ w kolejnej turze.
Surprisingly Elven Archer won fight with four Moria Goblins! Next turn he was less lucky and died.
Pobitewne
Jak można było oczekiwać Łucja zaczęła płakać. Chociaż grać chce nadal.
As one could expected Lucja started crying. Altough she still wants to play.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz