poniedziałek, 4 lutego 2013

Lotr BC z Łucją druga bitwa - LOTR BC with Lucja second battle

Rozstawienie sił - Setup
Zwróćcie uwagę, że chcą nieco zwiększyć szanse Łucji - dodałem jej jednego łucznika.
Notice one more Minas Warrior Archer. I thought he should considerably strenghten Lucja's forces.

Nudy - wszyscy idą do przodu. Strzelanie, jak zwykle, nieefektywne.
Boring - we move forth. Shooting - uneffective.

Po 1 lub 2 turach ruszania figurek i strzelania nietrafiania w końcu zaczęła się walka wręcz.
After 1 or 2 turns of moving and shooting missing, finally, some hand to hand fighting. 

Walka wręcz okazała się równie nudna, co walka strzelecka. Poprzesuwaliśmy modele i tyle.
Hand to hand fighting was as boring as shooting. No real outcomes. We only moved our models.

W końcu trochę krwi. Tylko dlaczego mojej? Łucja zabiła mi pierwszego orka z bronią dwuręczną.
Blood. At last. But why it's mine? Lucja killed one of my orks with double handed weapon.

Byłem pewien, że skierowanie do starcia przeciwko dwóm wojownikom Minas Tirith trzech orków zapewnie mi przewagę.
I was sure that 3 orks to 2 Minas Tirith Warriors will grant me some kill.

Sukces. Moi łucznicy w końcu kogoś zabili! Tylko dlaczego w walce wręcz? Dodatkowo w pozostałcyh staricach straciłem wszystkich orków z bronią dwuręczną.
Success. My archers killed one Minas Tirith Archer. In hand to hand fighting... Additionally I lost all of my ork warriors with double handed weapons.

Strzelanie z bezpośredniej bliskości skończyło się kolejnym poległem orkiem.
Face to face shooting. One dead ork archer.

Próbowałem uciekać. Nawet zastrzeliłem drugiego łucznika z Minas Tirith, ale...
I tried to run with my last ork. Even managed to kill last Mias Tirith Archer, but...

Przyparty do rogu nie miałem szans. Łucja wygrała!
Cornered had no chance. Lucja wins!

Muszę pamiętać, żeby dawać Łucji fory w przyszłych bitwach.
I must remember to give Lucja some extra figures in future battles.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz